top of page

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING LA VANDRE   

                                                                            

Sist oppdatert 28. juni 2023

Behandling av personopplysninger i La Vandre AS

Vi i La Vandre respekterer personopplysningene dine. Vi ønsker at du enkelt skal forstå hvilke personopplysninger som samles inn når du er i kontakt med oss eller bruker nettsiden og applikasjonen vår, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er La Vandre AS.

 

Kontaktinformasjonen til La Vandre AS er:

Adresse: Bruksveien 69, 1367 Snarøya

E-post: post@lavandre.no

Telefon: 91758910

Org.nr. 929 437 799

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på e-post post@lavandre.no eller på telefon 91758910.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 

  1. Informasjon som er nødvendig for å registrere en brukerkonto/opprette et kundeforhold hos oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av kundeforholdet.

  2. Informasjon som er nødvendig for å legge ut en annonse: Bilder du velger å laste opp i appen, samt informasjon knyttet til beskrivelse, pris og øvrig info i dine annonser

  3. Sende ut informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

  4. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

  5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter under. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

  6. Vi behandler personopplysninger for å identifisere etterspørsel etter nye produkter og tjenester og for å forbedre allerede eksisterende produkter og tjenester og har en berettiget interesse i å gjøre dette etter personvernforordningens artikkel 6 (1) (f).

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

La Vandre AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert personvernforordningen (GDPR). Vi kan overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området i forbindelse med vår virksomhet. Hvis dette skjer, vil vi ta passende tiltak for å sikre at personopplysningene dine fortsatt beskyttes på en tilfredsstillende måte.

 

Slike tiltak kan inkludere:

  • Inngåelse av standard kontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen

  • Bruk av bindende bedriftsregler (BCR) for å sikre tilstrekkelig beskyttelsesnivå

  • Sjekke at mottakeren av personopplysningene har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå på plass

 

Du kan be om mer informasjon om våre overføringer av personopplysninger utenfor EU/EØS-området ved å kontakte oss på post@lavandre.no.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-post til post@lavandre.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til oss på post@lavandre.no

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

7. Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best mulig kundeopplevelse og service. En cookie, eller informasjonskapsel, er en liten fil som inneholder en viss mengde data. Denne filen kan vår nettside sende til nettleseren din. Denne cookien kan da hentes av oss eller en av våre samarbeidspartnere, noe som tillater oss å tilpasse våre nettsider, tjenester og annonsering tilsvarende. 

Vi setter noen nødvendige cookies som sikrer nettsidens funksjonalitet og sikkerhet. Uten disse vil ikke nettsiden fungere fullt ut.

For å kunne lage et så brukervennlig nettsted som mulig, benytter vi oss også av funksjonelle cookies og av analysecookies.  

Du kan lett deaktivere cookies på våre nettsider (bortsett fra nødvendige cookies).

Du kan også slette cookies som har blitt lagret på din enhet. Dette gjør du via menyen i nettleseren din. Hvordan dette gjøres, avhenger av nettleseren din. Du bør være oppmerksom på at dersom du deaktiverer eller blokkerer bruken av cookies vil deler av nettsiden ikke fungere fullt ut, eller i noen tilfeller ikke være tilgjengelig.

bottom of page