top of page
Om La Vandre

La Vandre i din barnehage

Ved å tilby La Vandre til foreldrene i din barnehage hjelper dere med å tilrettelegge for enkelt og effektivt gjenbruk. Foreldre vil lettere kunne ta gode bærekraftige valg, uten at det krever for mye tid eller logistikk. Som resultat vil gjenbrukstakten øke, miljøpåvirkningen reduseres og både barn og voksne utvikle gode og bærekraftige vaner. Økt gjenbruk er viktig for miljøet, for barna våre og den fremtiden de skal leve i. 

La Vandre bidrar ikke bare til en grønnere hverdag, men også til å utjevne sosiale forskjeller ved å gi alle tilgang på rimelig kvalitetstøy – og utstyr.

Barnehagen får jevnlig tilsendt en klimarapport som viser miljøbesparelsen foreldrene har klart å skape ved å kjøpe brukt tøy og utstyr gjennom La Vandre. 

Hva koster det? 

Barnehagen tegner abonnement på La Vandre og tilbyr dette som en tjeneste til sine brukere. Det opprettes en unik gruppekode for barnehagen. 

*Oppstartskostnader inkluderer oversendelse av flyer med barnehagens gruppekode som kan deles ut til foreldrene, plakat og e-post med informasjon som kan sendes til foreldrene.

Nedlastning og bruk er kostnadsfritt. La Vandre tar seg av all administrasjon og brukersupport. 

Ønsker du å bestille La Vandre til din barnehage kan du fylle ut bestillingsskjema, eller ta ta kontakt med oss. Så fort vi har mottatt bestilling vil vi oversende informasjonen barnehagen trenger for å komme i gang med La Vandre.  

Vil du høre mer om løsningen og hvorfor Espira har valgt å tilby La Vandre i alle sine barnehager kan du høre på Barnehagepodden: 

La Vandre og bærekraftBarnehagepodden
00:00 / 19:10
Link til Spotify for å høre Barnehagepodden
Link til Apple Podcast for å høre Barnehagepodden
bottom of page