top of page

Brukervilkår

Sist oppdatert 1.4.2023  

Generelt 

Ved å laste ned og bruke applikasjonen La Vandre bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert våre brukervilkår.  

Brukervilkårene og eventuell annen informasjon kan endres eller oppdateres fortløpende og uten varsel. Vi anbefaler deg derfor å holde deg informert og oppdatert ved å lese gjennom betingelsene hver gang du benytter tjenesten. 

 

Beskrivelse av tjenesten 

La Vandre er en plattform for salg og gjenbruk av brukte klær, utstyr og leker. 

 

Ansvar for innhold på nettstedet 

Den som legger inn og poster informasjon i appen, er fullt ut ansvarlig for innholdet i informasjonen, inkludert dens integritet og nøyaktighet, at den ikke er i strid med lov eller gjeldende regelverk og at den ikke medfører overtredelse av tredjepersons eiendomsrett eller personvern. Dette gjelder for både tekst, bilder, lenker til andre nettsteder o.a. 

La Vandre er ikke ansvarlig for materiale, informasjon, produkter eller annet som legges ut i appen.  

La Vandre har høy fokus på sikkerhet for å forhindre at utenforstående kommer inn eller tapper informasjon fra applikasjonen. Det finnes likevel ingen absolutt sikkerhetsgaranti. Personlig informasjon kan komme på avveie og bli misbrukt. Informasjon som deles er på eget ansvar, og du erkjenner risikoen ved å lagre personlig informasjon på et nettsted. 

Tjenesten vil kunne inneholde informasjon fra eksterne kilder eller linker til ekstern informasjon. La Vandre AS garanterer ikke for at denne informasjonen eller linkene til enhver tid er korrekt og oppdatert. Brukerne vil selv måtte skaffe seg oversikt og undersøke at de har korrekt informasjon bl.a. ved å besøke tredjeparts egne nettsider. 

 

Vilkår for bruk av applikasjonen 

Vi oppfordrer til å vise varsomhet ved bruk av fotografier av barn i annonser på La Vandre og følge Datatilsynet og FNs barnekonvensjon med tanke på barns rettigheter ifm foto- og bildedeling.  

Det er ikke tillatt å poste støtende, uanstendige, vulgære, injurerende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk. 

Det er tillatt å linke til andre sider som er relevante for innholdet i annonsen. Det er ikke tillatt å linke til konkurrerende nettsteder. Dersom det linkes til steder utenfor applikasjonen må det klart fremgå at dette ikke er sider som tilhører La Vandre AS. Disse sidene må ikke inneholde bilder, tekst eller annet innhold som virker støtende, uanstendige, vulgære, injurerende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk. 

La Vandre AS forbeholder seg retten til når som helst å slette eller endre informasjon som bryter med vilkårene, uten forhåndsvarsel. Brudd på vilkårene kan også resultere i utestengelse fra plattformen. 

Ved mistanke om at applikasjonen benyttes til kriminell virksomhet vil relevant informasjon kunne bli videresendt til politiet eller andre offentlige myndigheter. Brukere som mistenkes for å være involvert i slik virksomhet vil ekskluderes med øyeblikkelig virkning. 

 

Opphavsrett 

All materiale og informasjon produsert av La Vandre AS er selskapets eiendom og kan ikke benyttes uten skriftlige samtykke. Vår logo, vårt domenenavn lavandre.no og øvrig design på plattformen eller våre hjemmesider tilhører La Vandre AS. 

Opphavsrett til alt annet materiale og informasjon på plattformen tilhører den som har produsert eller tilgjengeliggjort materialet og er underlagt opphavsrettslige regler. Det betyr at du som bruker bør innhente skriftlig samtykke fra den som har produsert materialet før du reproduserer innholdet. Dette gjelder også bilder og grafikk. 

La Vandre AS forbeholder seg retten til fritt å bruke materiale som legges ut på appen til promotering og markedsføring av tjenesten. 

 

Bruk av La Vandre-logoen 

Det er tillatt å bruke vår logo i omtale og promotering av tjenesten på blogger, forum, i media, o.l. Det er også tillatt å bruke logoen i markedsføring av egne produkter som selges gjennom eller sammen med appen. Det er tillatt å bruke logoen i lenker til våre hjemmesider eller appen. Det er ikke tillatt å knytte logoen eller våre hjemmesider opp mot informasjon som ikke er relevant for nettstedet eller som strider mot lov eller gjeldende regelverk. Det er heller ikke tillatt å bruke logoen i markedsføring av egne produkter som ikke selges gjennom eller sammen med appen. 

 

ANSVARSBEGRENSNING  

La Vandre AS informerer med dette om at det kan forekomme feil på våre nettsider og i appen. Vi tar ikke ansvar for skader eller økonomisk tap, verken direkte og indirekte, som følge av slike feil eller at nettstedet/applikasjonen er utilgjengelig. Vi kan heller ikke garantere for at innholdet i annonser eller varer/produkter som selges via appen er autentisk eller ikke beskyttet av opphavsrett, patenter, e.l. La Vandre AS tar ikke ansvar for materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom appen. La Vandre AS fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke appen eller varer/produkter solgt gjennom appen. 

bottom of page