top of page
Om La Vandre

​​Vi ønsker oss flere grønne kommuner med på laget! 

Visste du at fra 1.1.2025 skal alle kommuner, etter krav fra EU, ha systemer for utsortering av tekstilavfall?

 

Mange kommuner har løftet utfordringene med tekstilavfall høyt på agendaen, og ser at gode løsninger for effektivt ombruk er en viktig del av miljøstrategien. 

 

La Vandre forenkler ombruket i barneårene hvor utskiftingstakten er høyest, og flere kommuner tilbyr nå La Vandre i sine barnehager. 

Les mer om kravene fra EU her.

Mer informasjon om hvordan løsningen fungerer i praksis for den enkelte barnehage finner du her

bottom of page