top of page
Om La Vandre

La Vandre som en del av kommunens barnehagetilbud

Tekstilproduksjon og avfall representerer en enorm miljøutfordring. Innen 2025 skal alle kommuner etter krav fra EU ha systemer for utsortering av tekstilavfall. Dette krever tildels stor tilrettelegging for kommunene, og økt gjenbruk vil være et viktig tiltak for å redusere mengden tekstilavfall til utsortering.  

Utskiftningstakten er høyest i barneårene, og det er derfor effektivt å strukturere gjenbruket i disse årene. La Vandre AS tilbyr en digital markedsplass for barnehager og skoler som gjør det enkelt for foreldre å kunne selge, kjøpe og gi bort brukte klær og utstyr. 

Les mer om kravene her.

Ønsker dere å lese mer om hvordan man inngår avtaler med sosiale entreprenører? Informasjon om dette finner du her

Mer informasjon om hvordan løsningen fungerer i praksis for den enkelte barnehage finner du her

bottom of page