top of page

Sekretesspolicy

Behandling av personuppgifter i La Vandre AS

Vi på La Vandre respekterar dina personuppgifter. Vi vill att du enkelt ska förstå vilka personuppgifter som samlas in när du är i kontakt med oss eller använder vår webbplats och applikation, varför vi gör detta och dina rättigheter relaterade till behandlingen av personuppgifter. 

Den personuppgiftsansvarige för de personuppgifter vi behandlar är La Vandre AS. Kontaktinformationen för La Vandre AS är:

Adress: Bruksveien 69, 1367 Snarøya

E-post: post@lavandre.no

Telefon: 91758910

Organisationsnummer: 929 437 799

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-postpost@lavandre.noeller på telefon 91758910.

Varför samlar vi in personuppgifter och vilken typ av information samlar vi in

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter för de ändamål som anges här:[1]

 

  1. Uppgifter som är nödvändiga för att registrera ett användarkonto/skapa en kundrelation hos oss: Namn, telefonnummer, e-postadress och eventuell personlig information som kan följa av kundförhållandet.

  2. Information som är nödvändig för att lägga upp en annons: Bilder du väljer att ladda upp i appen, samt information relaterad till beskrivning, pris och annan information i dina annonser

  3. Skicka ut marknadsföring, nyhetsbrev och ge information om vår verksamhet: E-postadress. Behandlingen sker på basis av ett avtal med dig.

  4. Svara på förfrågningar som kommer till oss. Namn, telefonnummer, e-postadress och eventuell personlig information som kan bli följden av förfrågan. Behandlingen av personuppgifter sker utifrån en intresseavvägning. Vi har övervägt det så att detta ofta är nödvändigt för att vi ska kunna hjälpa dig med det du undrar.

  5. För att få information om användningen av våra webbplatser använder vi cookies. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder här [infoga länk till cookiepolicy]. Vi behandlar personuppgifter utifrån en intresseavvägning. Vi har ansett det så att det är nödvändigt för oss att göra detta för att anpassa webbplatsen till våra användare. Vi skyddar dock din integritet genom att endast använda informationen för statistik. I denna statistik går det inte att identifiera dig som individ.

  6. Vi behandlar personuppgifter för att identifiera efterfrågan på nya produkter och tjänster och för att förbättra redan befintliga produkter och tjänster och har ett berättigat intresse av att göra detta enligt artikel 6.1 (f) i personuppgiftsskyddsförordningen.

2. Utlämnande av personuppgifter till andra

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till andra såvida det inte finns en laglig grund för sådant avslöjande. Exempel på en sådan grund skulle vanligtvis vara ett avtal med dig eller en rättslig grund som kräver att vi lämnar ut informationen.

La Vandre AS använder databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning. I sådana fall har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla led av behandlingen. 

All behandling av personuppgifter som vi åtar oss sker inom EU/EES-området.

3. Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in.

 

Det innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig raderas när avtalet har fullgjorts och alla förpliktelser som följer av avtalsförhållandet har fullgjorts.

4. Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

Du har rätt att kräva tillgång, rättelse eller radering av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att kräva begränsad behandling, invända mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på den norska datatilsynets hemsida: www.datatilsynet.no.  

För att utöva dina rättigheter måste du skicka ett e-postmeddelande till post@lavandre.no. Vi kommer att svara på din förfrågan till oss så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller tillhandahålla ytterligare information innan vi tillåter dig att utöva dina rättigheter hos oss. Vi gör detta för att vara säkra på att vi bara ger åtkomst till dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av personuppgifter. Det enklaste sättet att göra detta är att skicka oss ett mail på post@lavandre.no

5. Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här eller att vi bryter mot integritetslagstiftningen på annat sätt kan du klaga till den norska datatilsynet.

Du kan hitta information om hur du kontaktar den norska datatilsynet på den danska datatilsynets hemsida:www.datatilsynet.no.

6. Ändringar

Om det skulle ske en ändring av våra tjänster eller ändringar i regelverket om behandling av personuppgifter kan detta leda till ändringar i den information du har lämnat här.  Om vi har dina kontaktuppgifter, vi kommer att göra dig medveten om dessa förändringar. I annat fall kommer uppdaterad information alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida.

 

Informationscookies (cookies och liknande tekniker)

Vi använder cookies (cookies och liknande tekniker) på våra webbplatser för att ge dig som besöker sidan bästa möjliga kundupplevelse och service. En cookie är en liten fil som innehåller en viss mängd data. Vår webbplats kan skicka denna fil till din webbläsare. Denna cookie kan sedan samlas in av oss eller någon av våra partners, vilket gör att vi kan anpassa våra webbplatser, tjänster och annonsering därefter. 

Vi sätter några nödvändiga cookies som säkerställer webbplatsens funktionalitet och säkerhet. Utan dessa kommer webbplatsen inte att fungera fullt ut.

För att skapa en webbplats som är så användarvänlig som möjligt använder vi även funktionella cookies och analyscookies för att titta på. För att analysera användarmönstret på våra sidor använder vi analysverktyg från bland annat Google Analytics, Tableau och Hotjar.

Dessutom använder vi marknadsföringscookies för att kunna visa dig annonser som kan vara relevanta för dig på andra webbplatser du besöker. Sådana cookies placeras på vår webbplats av ett tredjepartsannonsnätverk, till exempel Google, Facebook, LinkedIn och Adform, på våra vägnar och med vårt tillstånd.

Cookies kan dela information om ditt besök på vår webbplats med annonsnätverket. Annonsnätverken kan sedan koppla aktiviteten till ditt användarkonto när du är inloggad på deras plattformar för att kunna erbjuda dig användaranpassad och relevant reklam.

Du kan enkelt inaktivera cookies på vår webbplats (förutom nödvändiga cookies).

Du kan också radera cookies som har lagrats på din enhet. Detta gör du via menyn i din webbläsare. Hur detta görs beror på din webbläsare. Du bör vara medveten om att om du inaktiverar eller blockerar användningen av cookies kommer delar av webbplatsen inte att fungera fullt ut, eller i vissa fall inte vara tillgänglig.

 

Vi tar integritet på allvar

Vi vill att du ska vara säker när du använder denna webbplats. Vi använder cookies för att säkerställa att du får bästa möjliga användarupplevelse och för att samla in statistik så att vi kan analysera hur webbplatsen används. Vi använder även cookies för att kunna anpassa innehållet till dig, och för att kunna rikta annonser till dig, även på andra webbplatser. Tryck på OK för att acceptera vår användning av cookies.

Endast nödvändiga cookies

Let's Walk® 2022

bottom of page