top of page

Villkor

Rent generellt

Genom att ladda ner och använda La Vandre-applikationen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat våra användarvillkor.

Användarvillkoren och all annan information kan ändras eller uppdateras kontinuerligt och utan föregående meddelande. Vi rekommenderar därför att du håller dig informerad och uppdaterad genom att läsa igenom villkoren varje gång du använder tjänsten.

 

Beskrivning av tjänsten

La Vandre är en plattform för försäljning och återanvändning av begagnade kläder, utrustning och leksaker.

Tjänsten kommer även att kunna erbjuda andra funktioner som diskussionsforum, bloggar mm

För en introduktion till hur du bäst använder plattformen, ta en titt här (extern länk).

 

Ansvar för innehåll på hemsidan

Den som anger och lägger upp information i appen är fullt ansvarig för innehållet i informationen, inklusive dess integritet och riktighet, att den inte strider mot lagen eller tillämpliga bestämmelser och att den inte innebär en kränkning av tredje parts äganderätt. eller integritet. Det gäller både text, bilder, länkar till andra webbplatser m.m

 

La Vandre ansvarar inte för material, information, produkter eller något annat som läggs upp i appen.

 

La Vandre har högt fokus på säkerhet för att förhindra att utomstående kommer in eller förlorar information från applikationen. Det finns dock ingen absolut säkerhetsgaranti. Personuppgifter kan komma på avvägar och missbrukas. Information som delas sker på egen risk och du erkänner risken med att lagra personlig information på en webbplats.

 

Tjänsten kan innehålla information från externa källor eller länkar till extern information. La Vandre AS garanterar inte att denna information eller länkar alltid är korrekta och uppdaterade. Användarna kommer själva att behöva få en överblick och kontrollera att de har korrekt information, t.ex. genom att besöka tredje parts egna webbplatser.

 

Användarvillkor för applikationen

Det är inte tillåtet att lägga upp stötande, oanständigt, vulgärt, ärekränkande, hatiskt, hotfullt, pornografiskt eller andra typer av material som kan bryta mot lagen eller tillämpliga regler.

 

Det är tillåtet att länka till andra sidor som är relevanta för annonsens innehåll. Det är inte tillåtet att länka till konkurrerande webbplatser. Om det finns länkar till platser utanför applikationen ska det tydligt framgå att det inte är sidor som tillhör La Vandre AS. Dessa sidor får inte innehålla bilder, text eller annat innehåll som verkar stötande, oanständigt, vulgärt, ärekränkande, hatiskt, hotfullt, pornografiskt eller andra typer av material som kan bryta mot lagen eller tillämpliga regler.

 

La Vandre AS förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra information som bryter mot villkoren när som helst, utan föregående meddelande. Brott mot villkoren kan också leda till uteslutning från plattformen.

Om det finns misstanke om att ansökan används för brottslig verksamhet kan relevant information komma att vidarebefordras till polisen eller andra myndigheter. Användare som misstänks vara inblandade i sådana aktiviteter kommer att uteslutas med omedelbar verkan.

 

upphovsrätt

Allt material och information som tagits fram av La Vandre AS är bolagets egendom och får inte användas utan skriftligt medgivande. Vår logotyp, vårt domännamn lavandre.no och annan design på plattformen eller våra webbplatser tillhör La Vandre AS.

 

Upphovsrätten till allt annat material och information på plattformen tillhör den som producerat eller gjort materialet tillgängligt och är föremål för upphovsrättsregler. Det innebär att du som användare bör inhämta skriftligt medgivande från den som producerat materialet innan du återskapar innehållet. Detta gäller även bilder och grafik.

 

La Vandre AS förbehåller sig rätten att fritt använda material som publicerats i appen för marknadsföring och marknadsföring av tjänsten.

 

Användning av La Vandre-logotypen

Det är tillåtet att använda vår logotyp vid omnämnande och marknadsföring av tjänsten på bloggar, forum, i media etc. Det är även tillåtet att använda logotypen i marknadsföring av egna produkter som säljs genom eller tillsammans med appen. Det är tillåtet att använda logotypen i länkar till våra webbplatser eller appen. Det är inte tillåtet att länka logotypen eller våra webbplatser till information som inte är relevant för webbplatsen eller som strider mot lag eller gällande bestämmelser. Det är inte heller tillåtet att använda logotypen vid marknadsföring av egna produkter som inte säljs via eller tillsammans med appen.

 

Ansvarsbegränsning 

La Vandre AS informerar härmed om att fel kan uppstå på vår hemsida och i appen. Vi tar inte ansvar för skador eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, till följd av sådana fel eller att webbplatsen/applikationen inte är tillgänglig. Vi kan inte heller garantera att innehållet i annonser eller varor/produkter som säljs via appen är äkta eller inte skyddas av upphovsrätt, patent etc. La Vandre AS tar inget ansvar för material, information, synpunkter och produkter som förmedlas, publiceras på, säljs via, eller på annat sätt tillgänglig via appen. La Vandre AS frånsäger sig, utan begränsning, allt ansvar för skador eller ekonomisk förlust, både direkt och indirekt, till följd av användning av appen eller varor/produkter som säljs via appen.

Let's Walk® 2022

bottom of page